Regulamin

REGULAMIN
I. Składanie zamówień
1.Nasze zamówienia realizowane są obszarze Unii Europejskiej.
2.Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, który jest do wypełnienia na 
stronie www.roletowy.pl.  Nie jest potrzebna rejestracja do złożenia zamówienia lub rejestracja jako opcja.
3.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem internetu.  Otrzymają Państwo e-mail 
z instrukcją potwierdzenia zamówienia, które trafi do realizacji. Potwierdzone i przyjęte do realizacji 
zamówienie nie może być anulowane. Nie zrealizowane będą zamówienia z błędnie wypełnionym 
formularzem lub których nie uda się potwierdzić.
4.Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć opcję w formularzu zamówieniowym i wypełnić 
oświadczenie o wystawieniu faktury VAT bez podpisu oraz uzupełnić pole NIP.
5.Ceny naszych towarów uwzględniają podatek VAT.
6.Ceną ostateczną jest cena produktu widniejąca na stronie roletowy.pl w chwili złożenia przez Państwa  
zamówienia.
7.Całkowita wartość Państwa zamówienia pojawia po prawidłowym wypełnieniu formularza 
zgłoszeniowego.
II Realizacja zamówień 
Realizowane będą wyłącznie w pełni opłacone zamówienia, które sklep internetowy wykona zgodnie ze 
specyfikacją zamówienia złożoną  przez Państwa.
 
1.Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. 
Numer zamówienia należy podać przy  dokonywaniu płatności za towar lub w kontaktach z Działem 
Obsługi Klienta.
2.Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego 
roletowy.pl i  potwierdzenia zamówienia przez kupującego. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest 
podawany na stronie konfiguratora danego produktu w naszym sklepie na stronie www.roletowy.pl .
3.Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez 
moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji i rozpoczęcie procesu 
technologicznego wykonania danego zlecenia. Do tego też momentu można zrezygnować z realizacji 
opłaconego zamówienia.
4.Nasze produkty  produkowane są na indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości 
anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
5.Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową biuro@roletowy.pl. 
VI.  Płatności, gwarancja, zwroty i reklamacje
1.Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją. Podstawą  gwarancji jest 
oryginał dokumentu sprzedaży, który jest podstawą do takiego roszczenia.
2.W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności ze złożonym zamówieniem kupującemu przysługuje 
prawo do złożenia reklamacji.
3.Preferowany jest przed złożeniem reklamacji kontakt telefoniczny lub mailowy (biuro@roletowy.pl) z 
działem obsługi klienta.
4.Reklamację składamy pisemnie: opis wady lub niezgodności, imię i nazwisko, adres oraz nr zamówienia. 
Taki opis dołączamy do przesyłki. Reklamowany towar pakujemy tak, aby nie został uszkodzony podczas 
przesyłki i jego wartość nie została obniżona poprzez uszkodzenia transportowe.
5.Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma czas do 14 dni. Nie jest to jednak czas obowiązkowy i 
reklamacje są rozpatrywane zazwyczaj wcześniej, w miarę możliwości.
6.Odesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt odsyłającego. Po pozytywnym rozpatrzeniu 
reklamacji równowartość kosztu zwrotu jest przekazany kupującemu na jego rachunek bankowy. 
Proponowany sposób odesłania paczki z reklamowanym towarem to paczka ekonomiczna Poczty Polskiej.   
7.Zapłaty za zamówiony towar można dokonać osobiście, kartą, przelewem bankowym, przelewem 
elektronicznym lub przekazem pocztowym. Wybór formy płatności bezpośrednio w formularzu 
zamówienia. 
8.Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 
2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z 
niezgodności towaru z umową.
9.Sprzedający dostarczy zamówiony towar według specyfikacji z formularza zamówienia wypełnionego 
przez kupujące zgodnie z technologią wykonania danego typu produktu. Wykonane produkty sa bez wad i 
fabrycznie nowe. 
VII. Dane osobowe
1.Dokonując zakupów w sklepie internetowym roletowy.pl klient wyraża jednocześnie zgodę na 
umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego roletowy.pl oraz na ich 
przetwarzanie do celów marketingowych,  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych 
osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
VIII. Postanowienia końcowe
1.Sklep internetowy roletowy.pl wykonuje produkty pod specjalne zamówienie  każdego klienta, uwzględniając m.in. 
rodzaj rolety, jej wymiar, kolor tkaniny itp. Nie ma możliwości ich zwrotu do sklepu roletowy.pl bo np. nie ma 
możliwości odsprzedaży takich rolet innemu klientowi, zgodnie z ustawą  z dnia 02.03.2000 r. o ochronie praw 
konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) " Jeżeli strony nie umówiły się 
inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o 
właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego 
osobą" oraz wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w sytuacjach, gdy zakupiony towar jest nieprefabrykowany i 
został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb 
(art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Wyjątek ten dotyczy wyłącznie produktów, które zostały wykonane na 
podstawie indywidualnego wyboru i decyzji konsumenta. Są to towary wyraźnie spersonalizowane, tak jak np. rolety 
czy żauzje i inne produkty z naszego sklepu wykonane na miarę .
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy 
Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o 
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny.
3. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione. Zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych", w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie zostaną 
ujawnione innym osobom i innym podmiotom.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się stosowne przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy zgodny z przepisami KPC.