Warunki zakupów

Warunki Zakupów

Operatorem sklepu internetowego roletowy.pl działającym pod tym adresem jest firma: 
KupRolety.pl Artur Przyczka
77-100 Bytów - woj. pomorskie
ul. Ogrodowa 6
tel.: +48 59-307-05-05
email: biuro@roletowy.pl

I. Składanie zamówień

 1. Nasze zamówienia realizowane są obszarze Unii Europejskiej.

 2. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, który jest do wypełnienia na stronie www.roletowy.pl.  Nie jest potrzebna rejestracja do złożenia zamówienia.

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem Internetu.  Otrzymają Państwo e-mail z instrukcją potwierdzenia zamówienia, które trafi do realizacji. Potwierdzone i przyjęte do realizacji zamówienie nie może być anulowane. Nie zrealizowane będą zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem lub których nie uda się potwierdzić.

 4. Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć opcję w formularzu zamówieniowym i wypełnić oświadczenie o wystawieniu faktury VAT bez podpisu oraz uzupełnić pole NIP.

 5. Ceny naszych towarów uwzględniają podatek VAT.

 6. Ceną ostateczną jest cena produktu widniejąca na stronie roletowy.pl w chwili złożenia przez Państwa  zamówienia.

 7. Całkowita wartość Państwa zamówienia pojawia po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

 

II Realizacja zamówień

Realizowane będą wyłącznie w pełni opłacone zamówienia, które sklep internetowy roletowy.pl wykona zgodnie ze specyfikacją zamówienia złożoną  przez Państwa.

 1. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. Numer zamówienia należy podać przy  dokonywaniu płatności za towar lub w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.

 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego roletowy.pl i  potwierdzenia zamówienia przez kupującego. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest podawany na stronie konfiguratora danego produktu w naszym sklepie na stronie www.roletowy.pl .

 3. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji i rozpoczęcie procesu technologicznego wykonania danego zlecenia. Do tego też momentu można zrezygnować z realizacji opłaconego zamówienia.

 4. Nasze produkty  produkowane są na indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.

 5. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową biuro@roletowy.pl. Wszelkich informacji udziela dział obsługi klienta pod  nr tel. 59-307-05-05

 

III.  Płatności, gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją. Podstawą  gwarancji jest oryginał dokumentu sprzedaży, który jest podstawą do takiego roszczenia.

 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności ze złożonym zamówieniem kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 3. Preferowany jest przed złożeniem reklamacji kontakt telefoniczny (59-307-05-05) lub mailowy (biuro@roletowy.pl) z działem obsługi klienta  . Udzielimy niezbędnych wskazówek.

 4. Reklamację składamy pisemnie: opis wady lub niezgodności, imię i nazwisko, adres oraz nr zamówienia. Taki opis dołączamy do przesyłki. Reklamowany towar pakujemy tak, aby nie został uszkodzony podczas przesyłki i jego wartość nie została obniżona poprzez uszkodzenia transportowe.

 5. Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma czas do 14 dni. Nie jest to jednak czas obowiązkowy i reklamacje są rozpatrywane zazwyczaj wcześniej, w miarę możliwości.  

 6. Kolorystyka tkanin może różnić się od rzeczywistych barw tkaniny za względu na indywidualne ustawienia monitora i karty graficznej. Nazewnictwo kolorystyki tkanin w naszych produktach jest indywidualnym i wyłącznie naszym określeniem i traktowane musi być jako sugestia.

 7. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt odsyłającego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji równowartość kosztu zwrotu jest przekazany kupującemu na jego rachunek bankowy. Proponowany sposób odesłania paczki z reklamowanym towarem to paczka ekonomiczna Poczty Polskiej.   

 8. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać osobiście, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym. Wybór formy płatności bezpośrednio w formularzu zamówienia. Dla klientów z Unii Europejskiej podana jest przeliczona wg. obowiązującego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) cena w Euro. Podany kurs jest kursem sprzedaży NBP na dzień zawarcia transakcji.

 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 10. Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 11. Sprzedający dostarczy zamówiony towar według specyfikacji z formularza zamówienia wypełnionego przez kupującego zgodnie z technologią wykonania danego typu produktu. Wykonane produkty są bez wad i fabrycznie nowe.

 

IV. Dane osobowe

 

 1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym roletowy.pl klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Roletowy.pl treści marketingowych, w tym tych związanych z obsługą złożonego zamówienia za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej w tym również informacji o ofertach specjalnych dotyczących Roletowy.pl oraz partnerów biznesowych Roletowyy.pl. Administratorem Twoich danych osobowych jest Roletowy.pl (ul. Ogrodowa 6, 77-100 Bytów). Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 2. Administratorem danych osobowych jest firma Roletowy.pl (ul. Ogrodowa 6, 77-100 Bytów). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z warunkami sprzedaży roletowy.pl jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu Roletowy.pl . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy roletowy.pl wykonuje produkty pod specjalne zamówienie  każdego klienta, uwzględniając m.in. rodzaj rolety, jej wymiar, kolor tkaniny itp. Nie ma możliwości ich zwrotu do sklepu kuprolety.pl bo np. nie ma możliwości odsprzedaży takich rolet innemu klientowi, zgodnie z ustawą  z dnia 02.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) " Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą" oraz wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w sytuacjach, gdy zakupiony towar jest nieprefabrykowany i został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Wyjątek ten dotyczy wyłącznie produktów, które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji konsumenta. Są to towary wyraźnie spersonalizowane, tak jak np. rolety czy żaluzje i inne produkty z naszego sklepu wykonane na miarę .

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 3. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się stosowne przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.